+420 603 158 612 | +420 739 466 813

Injektol

Injektáž Injektol     kanystr Injektolu

 

Metoda INJEKTOL vytváří horizontální izolační clonu zdiva proti vzlínající vodě pomocí chemické látky aplikované do vrtů zdiva. Tato injektážní látka se skládá z povrchově aktivní, hydrofobní látky a ředidla.

Nakup materál na eshopu www.esanace.cz:

                                        esanace

Technologický postup injektování zdiva

Průměrný počet vrtů na 1 bm zavlhlého zdiva je 8 ks ( á 12 cm), přihlíží se materiálovému složení a vazbě zdiva. U materiálů s velkou pórovitostí a odvápněnou maltou možno volit rozteč větší, u materiálů s malými póry a cementem nastavenou maltou volí se rozteč vrtů menší ( 10 cm).
Průměr vrtů je cca 25 až 30 mm. S ohledem na beztlakové injektování volit sklon vrtů 20 - 45°.
U vnitřních stěn s kompaktními podlahami se provádí vrty a injetáž co nejblíže k úrovni podlahy.
Impregnace zdiva injektážním prostředkem INJEKTOL se provádí v jednom dni, plněním vrtů neředěným INJEKTOLEM nepřetržitým způsobem až do vpravení předepsaného množství injektážního prostředku. Před vlastní aplikací nutno INJEKTOL řádně promíchat.
Celková spotřeba INJEKTOLU na vytvoření chemické horizontální izolační clony činí cca 2,6 l/bm vrtu, tzn. 19 l/m2 zdiva.
Kdekoliv je možné se nechávají vyvrtané otvory otevřené a překryjí se soklíkem, kde to není možné, ucpou se sanační maltou. Sanované zdivo se opatří sanační omítkou např. systémem Porosan - Sanomit.

Poznámka

Injektování zdiva Injektolem je vhodné v případě, kde nelze použít progresivnějších metod jako je strojní podřezání řetězovou a lanovou pilou. Technologický postup injektáže je nenáročný a tím je i realizovatelný svépomocí za podmínky komplexnosti sanačního zásahu (např. sanační omítky, difúzní lišty, zavěšené větrané sokly a jiné).

 

Zkouška Injektol

 

 

realizace Injektol

Související
produkty

Logo společnosti - bílé

Centrála Opava

Otická 32
746 01 Opava
+420 603 574 813
+420 603 158 612

zobrazit na mapě

Pobočka Praha

Lysolajské údolí 63/66
165 00 Praha
+420 603 158 612
+420 603 574 813

zobrazit na mapě