+420 603 158 612 | +420 739 466 813

Statické zajišťování zdiva

Technologie helicalních výztuží byla vyvinuta pro sanaci poruch statického charakteru u stavebních objektů a umožňuje dodatečné vyztužování stavebních konstrukcí, jejich posílení v oblasti tahové únosnosti a prostorové tuhosti.

 

Komponenty systému

Systém je tvořen dvěma specielními komponenty:

  • helikální výztuží ø 6, 8 a 10 mm ve tvaru spirálovitého profilu z nerezové oceli a dvakrát větší pevností v tahu než běžná betonářská výztuž
  • cementovým tmelem s vysokou pevností a přídržností k běžným zdícím materiálům a betonu

Použití

Helicalní výztuže se aplikují do provedených drážek nebo vrtů a pomocí tmelu se dosáhne spolupůsobení dodatečné výztuže se stávající konstrukcí.

Sanace statických defektů pomocí helicalních vyztuží umožňuje minimální zásah do konstrukce, rychlou aplikaci a nenarušení provozu objektu. Základem aplikace helicalních výztuží je přesná diagnostika vzniklých poruch a sanační návrh zpracovaný odborníkem.

Helicalními výztužemi lze zajist

  • zpevnění a zajištění klenbových konstrukcí
  • stabilizace vyboulených stěn
  • provázání konstrukčních prvků (příčka-nosná stěna, dřevěné-zděné konstrukce)
  • dodatečné vytvoření věnců budov
  • lokální stažení trhlin
  • vytvoření nosníku v konstrukci
  • zpevnění překladů nad okenními a dveřními otvory

 

Statické zajištění praskliny helikální výztuží  Aplikace vysokopevnostní malty

Hlikální výztuž  Aplikace druhé vrstvy vysokopenostní malty a finální začištění drážky.

 

Související
produkty

Logo společnosti - bílé

Centrála Opava

Otická 32
746 01 Opava
+420 603 574 813
+420 603 158 612

zobrazit na mapě

Pobočka Praha

Lysolajské údolí 63/66
165 00 Praha
+420 603 158 612
+420 603 574 813

zobrazit na mapě