+420 603 158 612 | +420 739 466 813

Sanační technologie

Sanační technologie

Metoda strojního podřezání zdiva

Dodatečná izolace zdiva se provádí vložením plastové folie do prořezané spáry zdiva strojní pilou s diamantovým lanem nebo vidiařetězem.
Použití: Pro dodatečné odizolování proti vzlínající vodě u cihelného, kamenného, betonového a smíšeného zdiva.

Metoda beztlakové injektáže INJEKTOL

Chemická hydroizolační clona zdiva vzniká tím, že zavlhlé zdivo se napouští látkou, která impregnuje zdivo a vytváří hydrofobizovanou (vodonesmáčivou) vrstvu, proti vzlínající vlhkosti.
Použití: Pro vytváření izolační clony ve zdivu cihelném, smíšeném a z porézního kamene.

Metoda beztlakové injektáže silikonovým krémem 85

Chemická hydroizolační clona zdiva vzniká tím, že zavlhlé zdivo se napouští silikonovým krémem, který vytváří hydrofobizovanou (vodonesmáčivou) vrstvu, zabraňující vzlínání vlhkosti.
Použití: Pro vytváření izolační clony ve zdivu cihelném, smíšeném a z porézního kamene.

Metoda tlakové injektáže PUR

Do zdiva se pomocí tlakového čerpadla aplikuje polyuretanová směs, která reaguje s vlhkostí, zvětšuje svůj objem a utěsňuje zdivo proti vodě a vlhkosti.
Použití: Pro izolace zdiva cihelného, smíšeného, kamenného a betonového, proti tlakové i vzlínající vodě.

Metoda zarážení chrom-ocelových plechů do zdiva

Odizolování zdiva se provádí zaražením vlnitých plechů do spáry zdiva.
Použití: Pro dodatečné odizolování cihelného zdiva proti vzlínající vodě.

Metoda PU 10 - elektrofyzikální vysoušení zdiva

Metoda vychází z poznatků fyzikální chemie a stavební fyziky. Charakteristickým znakem metody je použití progresivní varianty aktivní elektroosmózy pro potlačení vzlínající vody ve zdivu.
Použití: Pro vysušování kamenného a smíšeného zdiva (u historických a památkových objektů).

Mikrovlnné vysoušení zdiva a podlah MIVYSSAN

Pomocí technologie MIVYSAN se působením mikrovln mění voda obsažená v konstrukci na vodní páru a tím se urychluje vyschnutí konstrukce.
Použití:Vysoušení stav. konstrukcí zatopených vodou.

Sanace staveb proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním

Likvidace dřevokazných hub, hmyzu a plísní se provádí mikrovlnným ozařováním, které proniká celým profilem dřevěné konstrukce a zdivem.

Statické zajišťování zdiva helical - výztužemi

Praskliny ve stěnových a klenbových konstrukcích se podchycují technologií helicalních kotev a vyztužovacích tyčí.

Související
produkty

Logo společnosti - bílé

Centrála Opava

Otická 32
746 01 Opava
+420 603 574 813
+420 603 158 612

zobrazit na mapě

Pobočka Praha

Lysolajské údolí 63/66
165 00 Praha
+420 603 158 612
+420 603 574 813

zobrazit na mapě